skip to Main Content

Uitgangspunten van de Kleine Prins:

 • Sfeer, rust en ritme zorgen voor een veilig klimaat.
 • Spelen, leren en ontdekken zijn even belangrijk.
 • Een doordacht leerplan per leerjaar met een rijke inhoud.
 • Doorgaande leerlijnen zorgen voor een verantwoord leerproces.
 • Ervaringsrijk en uitdagend thema onderwijs dat onderwerpen uitdiept.
 • Respect voor medemens, natuur en cultuur.
 • Jaarfeestvieringen als ritme in het jaar.
 • Evenwicht tussen het cognitieve, kunstzinnige en handelende.
 • Differentiatie naar vermogen en ontwikkelingsbehoefte.
 • Evenwicht tussen resultaatgericht en ontwikkelingsgericht werken.
 • Zelfstandigheid en samenwerking.
Back To Top