skip to Main Content

Open momenten 2020-2021

Vanwege het coronavirus zijn er voor het huidige schooljaar geen open momenten gepland. Onder deze momenten vallen onder andere de open dag, de open lessen en de klassenpresentaties. Wel zijn wij bezig een manier te bedenken deze momenten samen te voegen zodat we ouders en belangstellenden op een verantwoorde manier kunnen laten zien waar we op dit moment mee bezig zijn.

De thema-avond staat gepland voor 16 maart 2021. Hoe we hier invulling aan gaan geven zal nog worden gecommuniceerd. Houd hierover dus deze pagina in de gaten!

Uiteraard bent u altijd welkom in de school om een kijkje te nemen, vragen te stellen of kennis te maken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de school of uw gegevens mailen naar administratie@vrijeschooldekleineprins.nl

Back To Top