skip to Main Content

Onderwijs

Ons onderwijs kenmerkt zich door het bieden van een goede en veilige sfeer zodat het kind zichzelf kan leren kennen en zijn kwaliteiten kan ontdekken.

Welbevinden is de basis om in ontwikkeling te kunnen komen. Rust, ritme en voorspelbare regelmaat, naast een doordacht leerplan en een uitdagende leeromgeving. Wij geven eigentijds basisonderwijs, gebruiken voor taal en rekenen methodes en toetsen, geheel volgens de overheidsregels en de afspraken met het samenwerkingsverband rond passend onderwijs.

Al die cognitieve onderdelen geven wij in samenhang met muziek en kunstzinnige vakken. Verbinding met de natuur maakt ons aanbod compleet.

Vrijeschoolonderwijs ontwikkelt:
  • verbondenheid met de natuur en respect voor het leven
  • gezonde interactie met de sociale omgeving en verantwoordelijkheidsgevoel
  • individualiteit en initiatiefkracht, fantasie, veelzijdigheid en creativiteit

Kijk ook eens op www.kiezenvoordevrijeschool.nl

Back To Top