skip to Main Content

Jaarfeesten

Jaarfeesten vormen binnen de school een bindende factor om in gezamenlijkheid het jaarritme van de seizoenen te beleven. De jaarfeesten worden onder schooltijd gevierd, met uitzondering van het Sint Maartensfeest en het Sint Jansfeest.

Ieder jaarfeest kent zijn eigen verhalen en liederen en zijn allemaal stuk voor stuk een bijzondere beleving.

Hieronder een impressie en achtergronden van de jaarfeesten;

 

September Michaëlsfeest

Op 29 september vieren wij het feest van Sint Michaël. Dit feest is het eerste feest dat ons, samen en met Sint Maarten en Sint Nicolaas, voorbereid op het Kerstfeest. Michaël wordt gezien als de brenger van de zonnekracht. Hij zorgt voor sterke gewassen, voor een goede oogst. Hij geeft ons de kracht en een helpende hand de komende periode door te komen.
Rond deze tijd laten we de zomer achter ons, de uitbundigheid van de zomer is nog wel te zien, alle gewassen woekeren en je kunt de enorme groeikracht die ze bezaten nog zien. Nu is deze op zijn eind, de natuur verstilt en bereid zich voor op het terugtrekken en afsterven.
Rond deze tijd is het grootste deel van de oogst binnengehaald. We zien de rijkdommen van het land, van de aarde. Alles wat we hebben mogen oogsten om onszelf mee te voeden de komende tijd. Hiermee is het Michaëlfeest ook een dankfeest, dat al eeuwenlang op vele plaatsen en op tal van manieren wordt gevierd.
Wij danken voor alles wat we hebben mogen oogsten de afgelopen periode, zowel van het land maar ook innerlijk, wat hebben we mogen ontvangen, wat hebben we mogen leren? Hebben we de moed en kracht dit mee te nemen en dit te gaan en blijven leven en uitdragen?
Het Michaëlfeest staat voor deze moed en dapperheid, we willen moed verzamelen om de aankomende donkerte en kou van de herfst en winter tegemoet te treden.
De aarstengel Michaël zal ons helpen in ons gevecht met de krachten van het donker en de kou, die symbolisch neergezet wordt in het verhaal van Joris en de draak.
Het verhaal van Joris (de verpersoonlijking van de aartsengel) en de draak (de duistere macht) is een oproep om het kwaad te herkennen en een halt toe te roepen. Joris laat zien dat je het duistere tegemoet kunt treden. Hij redt de prinses (de zuivere mens) uit de klauwen van de draak.
De draak staat voor het slechte in de wereld, maar ook voor het slechte in onszelf. Michaël geeft ons de moed het slechte in onszelf te overwinnen en een evenwichtig mens te worden die doelbewust kan kiezen en grenzen kan verleggen. Naast Joris en draak is ook de weegschaal een belangrijk symbool. De weegschaal symboliseert Michaël als brenger van evenwicht tussen licht en donker, tussen zomer en winter, tussen goed en kwaad, tussen hemel en aarde.
Wij moeten net als hem de moeilijke dingen niet uit de weg gaan, maar juist tegemoet treden, verslaan. Ook die draak in onszelf die ons er van weerhoudt een geestelijk wezen te zijn, om ons licht te laten schijnen! Michaël zal met zijn zwaard het licht overdragen aan Sint Maarten. Sint Maarten ontvangt dan het licht en verlicht zo de weg naar Kerst.

Michaël, Michaël Met uw lichtend zwaard Geef ons macht Schenk ons kracht Goed te doen op aard.

 

November Sint Maarten

Sint Maarten helpt ons op de drempel tussen licht en donker, in de schemering, een medemens voor elkaar te zijn. Hij leeft ons voor om ons hart, ons ‘midden’ te verzorgen. Oog te hebben voor de nood van een medemens en te delen van onze eigen (innerlijke) rijkdom.
De mantel die door Martinus in twee delen wordt gesneden  kun je zien als het verleden en de toekomst: het heden ligt in onze handen.
In de klas worden verhalen verteld of voorgelezen waarin deze thema’s in hun menselijke en christelijke betekenis aan bod komen en deze dragen bij aan de ontwikkeling van de kinderen, wekken gevoelens van eerbied.
Heiligen uit het verleden die ons hierbij tot voorbeeld kunnen zijn: het levensverhaal van Sint Maarten, Elisabeth Van Thüringen, de vele heiligenlegenden van de barmhartige Nicolaas, maar ook hedendaagse (voor)beelden, zoals: Ghandi, Albert Schweitzer, Louis Braille, moeder Theresa, Desmond Tutu.
Moed, trouw, een medemens zijn, jezelf ‘overtreffen’, iets offeren, delen, je hart volgen: onderwerpen ook om, naar aanleiding van een verhaal, met oudere kinderen eens over in gesprek te gaan.
Een medemens zijn. Het staat er zo eenvoudig. Doe je er iets mee? Roept het vragen bij je op als: wie is mijn medemens, mijn naaste? Iemand dichtbij? Veraf? Wat doe ik voor een ander? Wat zijn mijn motieven voor mijn daden? Stilstaan bij de medemens, heb ik daar wel tijd voor? Gespreksstof voor bij een vuurtje of tijdens een avondwandeling op een donkere avond.
Gedachten, vragen, antwoorden over de thema’s van dit jaarfeest kunnen ons begeleiden op de weg naar binnen, ze  leren je iets over jezelf; verbinding met je eigen kern.

December Advent

Een nieuwe tijd breekt aan, vol verwachting wordt uitgezien naar de tijd die komen gaat. Er vindt een grote schoonmaak plaats, alles wat aan de herfst doet denken verdwijnt uit school en uit de verschillende klassen. De lappen met de warme kleuren rood, oranje, okergeel, maken plaats voor blauwe, de kleur van verwachting. Er worden ‘adventtuinen’ neergelegd, gemaakt van zilverzand, dennengroen, dieren en mensen en er worden spiralen neergelegd. In het midden brandt op de 1e maandag na de 1e advent een grote kaars, kinderen gaan met een kaarsje één voor één de spiraal in en steken hun kaarsje aan, aan de grote kaars in het midden. Zo ontstaat in de donkere tijd voor Kerst op deze dag een zee van licht. De kinderen worden begeleid door zachte muziek en/of gezang. Bij de 1e advent steken we één kaars aan, elke week komt er een kaars bij. Ook wordt gevraag iets mee te nemen van huis: 1e advent is dat iets van het stenenrijk, 2e van het plantenrijk, 3e van het dierenrijk en 4e advent van de mens.

December Sinterklaas

Schenkende heiligen
In de adventstijd verwachten we de geboorte van het kerstkind dat zichzelf weggaf aan de mensen. In die tijd lijkt zich overal een schenkende kracht te openbaren. Sint-Nicolaas is namelijk in de zes weken voor Kerstmis niet de enige die geschenken brengt. De rij van schenkende heiligen wordt geopend door Sint-Maarten (11 november) die zijn halve mantel weggeeft. De heilige Elisabeth (19 november) en de Zweedse Sint-Lucia (13 december) schenken brood aan de armen. In veel landen komt het kerstkind zelf met geschenken en in Zuid-Europa en Rusland laten de drie koningen op weg naar het kerstkind een geschenk achter in de sok van alle kinderen. Sint-Nicolaas voegt zich moeiteloos in deze rij schenkende heiligen. In Nederland blijft zijn feest echter niet beperkt tot één dag, maar neemt het de hele periode van half november tot pakjesavond in beslag.

Onrust tijdens advent
Bovendien komt Sint-Nicolaas niet alleen. Hij wordt vergezeld door een luidruchtig, kleurrijk en vrolijk volkje van helpende Pieten. In het rumoer van de Pieten hoor je het loeien van de novemberwind: als buiten de herfststormen de aarde schoonvegen, halen de Pieten de bezem door ons innerlijk. Het is hun taak om ons bewust te maken van onze tekortkomingen. Naast het licht van Sint-Nicolaas was Zwarte Piet aanvankelijk een duistere, angstaanjagende schaduwfiguur, maar in die gedaante verdween hij al gauw. Dat hij zo kleurig en beweeglijk werd, heeft volgens mij alles te maken met het feit dat wij in de loop van de tijd geleerd hebben om zelf de bezem te hanteren.

Wij zijn steeds beter in staat naar onszelf te kijken, en al durven we onze schaduw misschien nog niet recht in de ogen te zien, we doen wel steeds vaker een dappere poging. Misschien dat daardoor het kostuum van Piet al decennialang alle kleuren van de regenboog vertoont. En tegenwoordig staan de laatste resten van zijn zwarte uiterlijk – zijn handen en gezicht – ook op het punt van kleur te veranderen. Piet is een louterende kracht die alles wat in ons schaduwachtig is, transparant wil maken voor het licht. Ook Sint-Nicolaas zelf moedigt dit element van loutering aan: op pakjesavond mogen anderen ons op onze tekortkomingen wijzen. Met mildheid en humor, dat wel. Maar het effect is toch dat we onszelf even zien door de ogen van een ander.

Back To Top