skip to Main Content

Kleuters mogen nog kleuters zijn

Het is voor ons een bewuste keuze om de kinderen de eerst twee schooljaren spelenderwijs te laten leren en dat ze vertrouwd te kunnen raken met onze complexe wereld. Veilig en ontspannen je eerste stappen zetten in een warme, huiselijke omgeving, die zo ingericht is dat je als vanzelf uitgedaagd wordt tot ontdekking en spelend leren.

Zo bieden wij ruimte voor de ontwikkeling van fantasie in spel, wij geven veel aandacht aan de motorische ontwikkeling en wij leren hen zichzelf te zijn in een goede sociale omgang.
Door middel van een vaste dagindeling en allerlei vormen van spel in een uitdagende leeromgeving, werken wij aan alle leervoorwaarden die de basis zijn van taal- en rekenvaardigheden.

Hoofd, hart en handen,

Zo vanzelfsprekend als het is om alle verplichte onderdelen van taal, rekenen en wereldoriëntatie aan te bieden. Zo vanzelfsprekend is het voor ons om evenveel aandacht te schenken aan sociale vaardigheden en het kunstzinnige uiten.

Want leren doe je niet alleen met je hoofd, ook met je hart en je handen. Daarom leggen wij samenhang in ons onderwijs tussen alle vakken.
Dagelijks besteden wij aandacht aan muziek, zang en bewegen. Wekelijks komen alle disciplines aan bod: tekenen, schilderen, vormtekenen, boetseren, toneel, presenteren, handwerken en handvaardigheid.

Jaarfeesten

Seizoenen en de jaarfeesten vormen de terugkerende cirkel van de jaarindeling.
Het jaarfeest vormt onderdeel van de lesstof. Wij vieren alle jaarfeesten met de hele school, in sociaal verband met elkaar en met de ouders.

Elk feest is een mengeling van traditie en symboliek, waarin wij een stapje verder kijken.
Zo is St Maarten een herfstfeest met een lampionnenoptocht, maar ook het feest waar het delen met anderen centraal staat. En zo is Michael een oogstfeest, maar ook het feest waar het tonen van moed en jezelf overwinnen centraal staat.

Naast alle bekende jaarfeesten vieren wij in september het Michaёlsfeest en in juni het St Jansfeest.

Periodeonderwijs

Het vrijeschool leerplan is gebaseerd op de leeftijdsfase van het kind. Elk jaar verruimd hun denkontwikkeling en wordt hun wereld en hun interessegebied een stapje groter.
Daarom werken wij met jaarthema’s in de vertelstof en de periodes.

Periodeonderwijs is dus themaonderwijs. Elke vier weken wisselen we van onderwerp. Bij het jonge kind is dit vooral taal, rekenen, de seizoenen en alles wat we in onze directe omgeving waarnemen. Maar de oudere kinderen beleven thema’s uit de geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en meetkunde. Hiervoor gebruiken wij geen methode. De leerkracht gaat zichzelf in de periodestof verdiepen en biedt de periodestof interactief aan. De leerlingen maken hun eigen verwerking in tekst en tekeningen of maken hiervoor gebruik van allerlei werkvormen: als schilderen, boetseren, dichten, toneel of bewegen.

Het periodeonderwijs werkt sterk enthousiasmerend en zorgt dat elk kind het op zijn individuele wijze eigen maakt en in de verwerking zijn talenten kan tonen.

Back To Top